Metsähallitus

Materiaalit

Osana suomalais-venäläistä metsäpeurahanketta (Karelia ENPI CBC) valmistettiin metsäpeurasta kertovia materiaaleja.

Video

Metsäpeuravideo (11 min) kertoo metsäpeuran tarinan lyhyesti: vuodenkierron, elinkierron, menneisyyden ja tulevaisuuden. Videon kielet ovat suomi, venäjä ja englanti. Videota näytetään myös metsäpeura-alueiden luontokeskuksissa.

Video suomenpeurasta! (suomi)
The Wild Forest Reindeer -film (English)
Лесной северный олень - Смотри видеофильм!

Esitys

Metsäpeurasta kertova esitys sisältää noin 30 diaa. Esitys on vapaasti näytettävissä erilaisissa tilaisuuksia. Esityksen rakenne ja sisältö perustuvat suomenpeura.fi -sivustoon, joten syventävää tietoa esitystä varten saa näiltä sivuilta. Lataa esitys suomeksi, venäjäksi tai englanniksi.

Esite

Metsäpeuraesite on kolmikielinen tiivis tietopaketti metsäpeurasta. Esitteen keskiaukeamalla on kartta metsäpeuran elämästä. Esitettä jaetaan metsäpeura-alueiden luontokeskuksissa ja muissa kohteissa. Esitettä voi tilata Luontokeskus Petolasta.

Esite on myös ladattavissa tästä! (pdf 5 MB)

Kiertävä valokuvanäyttely

Metsäpeurasta kertova kiertävä näyttely sisältää Antti Leinosen metsäpeuravalokuvatauluja (20 kpl) sekä tekstitaulut. Näyttely rakentuu vuodenaikojen mukaan. Näyttely on mahdollista tilata esillepantavaksi erilaisiin paikkoihin (esim. kirjastot ja muut julkiset tilat). Lisätietoja näyttelyesitteestä suomeksi, venäjäksi ja englanniksi.

Metsäpeuratoimintasuunnitelma

Hankkeessa koottiin Metsäpeuratoimintasuunnitelma, joka sisältää käytännön toimenpiteitä rajat ylittävälle yhteistyölle tulevaisuudessa sekä suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden laatimia raportteja.

Toimintasuunnitelma suomeksi, venäjäksi ja englanniksi.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000