Metsähallitus

Metsäpeura

Metsäpeura-alalaji on osa suurta ja laajalle levittäytynyttä peurojen ja karibujen ryhmää. Kaikki peurat ja karibut edustavat samaa lajia (Rangifer tarandus). Metsäpeura kehittyi omaksi alalajikseen viimeisimmän jääkauden aikana. Sen jälkeen metsäpeuran levinneisyydessä on tapahtunut suuria muutoksia ja useiden peura- ja karibukantojen kehityssuunta on ollut taantuva.

Näillä sivuilla esitellään metsäpeuran levinneisyyden muutoksia, peurojen sukua, metsäpeuran lajiutumista villipeurasta sekä metsäpeuran ominaispiirteitä.

Kuvat: Metsäpeuran jälkiä ja papanoita.

Metsäpeuran sorkanjäljet lumihangessa

Metsäpeuran papanoita lumisella nurmella

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000