Metsähallitus

Metsäpeura

Metsäpeura-alalaji on osa suurta ja laajalle levittäytynyttä peurojen ja karibujen ryhmää. Kaikki peurat ja karibut edustavat samaa lajia (Rangifer tarandus). Metsäpeura kehittyi omaksi alalajikseen viimeisimmän jääkauden aikana. Sen jälkeen metsäpeuran levinneisyydessä on tapahtunut suuria muutoksia ja useiden peura- ja karibukantojen kehityssuunta on ollut taantuva.

Näillä sivuilla esitellään metsäpeuran levinneisyyden muutoksia, peurojen sukua, metsäpeuran lajiutumista villipeurasta sekä metsäpeuran ominaispiirteitä.

Kuvat: Metsäpeuran jälkiä ja papanoita.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000