Metsähallitus

Lajiutuminen

Viimeinen jääkausi huipentui reilut 10 000 vuotta sitten. Jääpeitteen vetäytyessä alkoi silloisen Itämeren vesialueen itäpuolelta saapua ensimmäisiä villipeurojen joukkoja Fennoskandiaan. Villipeuroja saattoi vaeltaa Fennoskandian alueelle myös muita reittejä, sillä jään vetäytymisen eri vaiheissa muodostui useita maayhteyksiä.

Maan vapautuessa jäästä villipeurat vaelsivat aina Jäämerelle saakka. Jään vetäytyessä ja havumetsien vallatessa lisää alaa mahdollisuudet lajiutua erilaisiin ympäristöihin kasvoivat. Villipeurat ja -karibut ovatkin sopeutuneet joko metsäiseen ympäristöön tai tunturialueille.

Jään vetäytyessä villipeuroja saapui Fennoskandiaan myös Siperiasta, jossa ensimmäiset metsään sopeutuneet peurat todennäköisesti kehittyivätkin. Euroopan metsäpeuraksi nimitetään alalajia, jonka levinneisyysalue ulottui laajimmillaan Uralilta Pohjois-Ruotsiin jatkuvalla havumetsävyöhykkeellä. Ruotsalainen professori E. Lönnberg antoi vuonna 1909 kyseiselle alalajille nimen Rangifer tarandus fennicus. Euroopan metsäpeuraa kutsutaan myös suomenpeuraksi tai petraksi.

Todennäköisesti metsäpeura-alalaji oli levittäytynyt Fennoskandiaan jo noin 5 000 vuotta sitten. Se oli merkittävä saaliseläin nykyisen Suomen alueella eläville kivikauden ihmisille. Villipeuran leviämisreiteistä on esitetty useita teorioita, samoin kuin metsäpeuran lajiutumisen yksityiskohdistakin.

Kuva: Vaalea ja lyhytjalkainen yksilö (viides vasemmalta) on nuori poro. Pitkäjalkaisempi metsäpeura pärjää syvässä lumessa tunturialueille sopeutunutta poroa paremmin.

Yksitoista metsäpeuraa ja poro kävelevät lumisella järvenjäällä

Lähteitä
Montonen, Martti 1974: Suomen peura. WSOY.
Pulliainen, Erkki 1990: Petra : Karjalan peura. WSOY.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000