Metsähallitus

Rangifer-suku

Rangifer-sukuun kuuluu vain yksi laji, Rangifer tarandus eli peura. Pohjois-Amerikassa Rangifer tarandus -lajin edustajia kutsutaan karibuiksi. Alalajeja peuroilla ja karibuilla on useita. Suomessa elävä poro on lähinnä tunturipeurasta (Rangifer tarandus tarandus) kesytetty muoto. Peurojen levinneisyys on sirkumpolaarinen eli tässä tapauksessa pohjoisnavan ympärillä esiintyvä.

Peurat ovat sopeutuneet erilaisiin elinympäristöihin tunturialueilta metsiin. Sitä myötä ne ovat lajiutuneet erillisiksi alalajeiksi, jotka kykenevät yhä edelleen lisääntymään keskenään. Maantieteellisten esteiden ja toisistaan poikkeavien elinympäristövaatimusten takia eri alalajit eivät kuitenkaan pääsääntöisesti sekoitu.

Esimerkiksi huippuvuortenpeura (Rangifer tarandus platyrhynchus) on aivan erinäköinen kun metsäpeura (kuva alla). Pohjois-Amerikan metsäkaribu (Rangifer tarandus caribou) muistuttaa taas enemmän metsäpeuraa. Useat Pohjois-Amerikassa elävät karibujen alalajit ovat uhanalaisia.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000