Metsähallitus

Eläintarhat metsäpeuran suojelussa

Eläintarhojen tärkeä tehtävä

Yksi eläintarhojen keskeisistä tehtävistä on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen uhanalaisia lajeja tarhaamalla. Kyse ei ole pelkästä eläinten säilömisestä; eläntarhat ovat osallistuneet lukuisiin palautusistutuksiin, joissa uhanalaisia tai hävinneitä eläimiä on vapautettu niiden alkuperäisille elinalueille. 

Eläintarhoilla on erittäin merkittävä rooli myös MetsäpeuraLIFE-hankkeessa. Seitsemisen  ja Lauhanvuoren kansallispuistojen totutustarhojen kantaeläimet ovat pääosin eläintarhassa syntyneitä ja kasvaneita yksilöitä. Näiden metsäpeurojen jälkikasvu vapautetaan aikanaan totutustarhoista ympäröivään luontoon. 

Eläintarhat pitävät tarkkaa kirjaa asukkaistaan sekä niiden sukulaissuhteista. Metsäpeuralla on monien muiden lajien tapaan oma kantakirjansa, johon tallennettujen tietojen perusteella lajista vastaava koordinaattori valitsee kulloinkin käytettävät siitoseläimet. Kantakirjan ansiosta totutustarhoihin osataan valita perimältään riittävän monimuotoinen metsäpeurojen joukko.

Eläinten vapauttaminen eläintarhoista luontoon on aina luvanvaraista toimintaa. Metsäpeura on Suomessa riistaeläin, joten luvista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

MetsäpeuraLIFE-hankkeessa ovat mukana Korkeasaaren eläintarha, Ähtäri Zoo ja RanuaZoo. Eläintarhojen edustajat osallistuvat totutustarhoissa asuvien metsäpeurojen päivittäisen hoidon suunnitteluun, ja tarvittaessa tarjoavat villieläimiin erikoistuneiden eläinlääkäreiden apua. 

Eläintarhojen näkökulmasta hanke tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden metsäpeuran eläintarhakannan monimuotoisuuden parantamiseen. Kaikkiaan 22 eurooppalaisessa eläintarhassa elää lähes 150 metsäpeuraa, mutta koko kanta on lähtöisin pienestä eläinjoukosta. Hankkeen aikana on mahdollista tuoda eläintarhakantaan ripaus kainuulaisten villien metsäpeurojen perimää. Näin varmistetaan muun muassa se, että lajin palautusistutukset ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa.

Kansikuva: Metsäpeuranvasa Korkeasaaressa keväällä 2017. (Valokuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha)

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000