Metsähallitus

Porojen pidon kartoitus Etelä-Suomessa

Metsäpeura ja poro ovat pohjoisella pallonpuoliskolla elävän peuran Rangifer tarandus alalajeja. Metsäpeura on nimensä mukaisesti sopeutunut metsäiseen elinympäristöön. Poro puolestaan on kesytetty tunturipeurasta. Metsäpeura ja poro voivat risteytyä keskenään, ja niiden jälkeläiset ovat lisääntymiskykyisiä.

Risteymäriski on suurin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, missä metsäpeuran levinneisyysalue ja poronhoitoalue kohtaavat. Risteytymistä voi kuitenkin tapahtua myös kauempana poronhoitoalueesta, jos eteläisessä Suomessa matkailutarkoituksessa tai lemmikkeinä pidettävät porot pääsevät karatessaan tekemisiin villien metsäpeurojen kanssa. Eteläisessä Suomessa liikkuvista poroista tehdään satunnaisesti havaintoja, mutta tietoa eläinten määristä ei ole toistaiseksi kerätty systemaattisesti. Tiedossa ei myöskään ole, kuinka paljon poronhoitoalueen eteläpuolella on kotieläinpihoja tai muita poronpitopaikkoja.

Tätä ryhdytään selvittämään kesällä 2022 osana Metsähallituksen koordinoimaa MetsäpeuraLIFE-hanketta. Jos omistat poron tai poroja poronhoitoalueen ulkopuolella, toivoisimme sinun vastaavan lyhyeen verkkokyselyyn. Kyselyn löydät osoitteesta https://link.webropol.com/s/poronpitokartoitus.

Tulevaisuudessa ymmärrys sekä porojen että niiden pitopaikkojen määrästä selkiytyy myös muita reittejä kuin MetsäpeuraLIFE-hankkeen toteuttaman selvityksen kautta. Aikaisemmin poronhoitoalueen eteläpuolella lemmikkeinä pidettäviä poroja ei ole tarvinnut merkitä, eikä niiden pidosta ilmoittaa viranomaiselle. Tammikuussa 2022 tilanne kuitenkin muuttui, kun maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) astui voimaan. Asetuksen mukaan kaikki 21.4.2021 jälkeen syntyneet kameli- ja hirvieläimet on merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä yksilöllisillä korvamerkeillä tai mikrosirulla. Lisäksi pitopaikat tulee rekisteröidä eläintenpitäjärekisteriin. Lisätietoja asetuksesta saa Ruokaviraston sivuilta.

Kansikuva: Metsäpeuratokka ja poro pellolla. Kuva: Pekka Kilpeläinen, Metsähallitus

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000