Metsähallitus

Tietosuojaseloste

Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen metsäpeurapaimenviikkojen arvontaan osallistuneiden yhteystietorekisterin tietosuojaseloste


Rekisteriin liitytään täyttämällä webropol-lomake (webropolsurveys.com).


1. Tietosuojaseloste: Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen metsäpeurapaimenviikkojen arvontaan osallistuneiden yhteystietorekisteri

Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima MetsäpeuraLIFE-hanke järjestää metsäpeurapaimenviikot kesällä 2019. Metsäpeurapaimenet valitaan arpomalla Webropol-lomakkeen täyttäneiden henkilöiden keskuudesta. Rekisterin käyttötarkoituksena on metsäpeurapaimenviikkojen arvonta ja hallinnointi.

2. Tietojen kerääminen

Metsäpeurapaimenrekisterin henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään Webropol-lomakkeella. Rekisteröintilomakkeella voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero, postiosoite ja syntymävuosi.

3. Tietojen käsittely ja luovutus

Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käytetään vain metsäpeurapaimenviikkojen arvontaan ja paimenviikkojen hallinnointiin.
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä ja niitä käsitellään vain ETA alueen sisällä.

4. Tietojen säilytys ja suojaus

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään 31.5.2020 saakka. Rekisteristä voi poistua koska tahansa pyytämällä sitä sähköpostilla osoitteesta: milla.niemi[at]metsa.fi. Rekisteritietojen suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Rekisterin tietoihin on pääsy vain Metsähallituksen koordinoimassa MetsäpeuraLIFE-hankkeessa työskentelevillä henkilöillä. Rekisteritietoja tarvittaessa päivittää ja rekisteröidyn pyynnöstä poistaa rekisterin yhteyshenkilö. Metsähallituksen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

6. Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Metsähallitus (Y-tunnus: 0116726-7)
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa
puh. 020 69 2424
kirjaamo(a)metsa.fi

Metsähallituksen tietosuojavaltuutettu
Janne Kiiskinen, janne.kiiskinen(a)metsa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Milla Niemi, suunnittelija
Metsähallitus Eräpalvelut
Pohjoispuisto 7, 28100 Pori

puh. 040 724 6267

milla.niemi(a)metsa.fi

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000