Metsähallitus

Yhteystiedot ja hankekumppanit

Metsähallitus Eräpalvelut

Projektipäällikkö Sakari Mykrä
sakari.mykra[at]metsa.fi
020 639 5082; 040 631 8527

Suunnittelija Milla Niemi
milla.niemi[at]metsa.fi
020 639 4022; 040 724 6267

Hankekumppanit

Korkeasaaren eläintarha ja RanuaZoo
Eläintenhoitoyksikön päällikkö Nina Trontti
nina.trontti[at]hel.fi
09 310 37880

Liikennevirasto
Yksikön päällikkö Tuomas Toivonen
tuomas.toivonen[at]liikennevirasto.fi
029 534 3618

Luonnonvarakeskus
Tutkija Antti Paasivaara
antti.paasivaara[at]luke.fi
029 5328 753

Metsähallitus Metsätalous Oy

Paliskuntain yhdistys
Toiminnanjohtaja Anne Ollila
anne.ollila[at]paliskunnat.fi
040 199 1066

Suomen riistakeskus
Riistapäällikkö Mikael Luoma
mikael.luoma[at]riista.fi
029 431 2271

WWF Suomi
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen
petteri.tolvanen[at]wwf.fi
0400 168 939

Ähtäri Zoo
Intendentti Mauno Seppäkoski
mauno.seppakoski[at]ahtarizoo.fi
0400 267 393

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1250 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000