Metsähallitus

Yhteystiedot ja hankekumppanit

Metsähallitus Eräpalvelut

Projektipäällikkö Sakari Mykrä
sakari.mykra[at]metsa.fi
020 639 5082; 040 631 8527

Suunnittelija Milla Niemi
milla.niemi[at]metsa.fi
020 639 4022; 040 724 6267

Hankekumppanit

Korkeasaaren eläintarha ja RanuaZoo
Eläintenhoitoyksikön päällikkö Nina Trontti
nina.trontti[at]hel.fi
09 310 37880

Liikennevirasto
Yksikön päällikkö Tuomas Toivonen
tuomas.toivonen[at]liikennevirasto.fi
029 534 3618

Luonnonvarakeskus
Tutkija Antti Paasivaara
antti.paasivaara[at]luke.fi
029 5328 753

Metsähallitus Metsätalous Oy

Paliskuntain yhdistys
Toiminnanjohtaja Anne Ollila
anne.ollila[at]paliskunnat.fi
040 199 1066

Suomen riistakeskus
Riistapäällikkö Mikael Luoma
mikael.luoma[at]riista.fi
029 431 2271

WWF Suomi
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen
petteri.tolvanen[at]wwf.fi
0400 168 939

Ähtäri Zoo
Intendentti Mauno Seppäkoski
mauno.seppakoski[at]ahtarizoo.fi
0400 267 393

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000