Metsähallitus

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa Suomenpeura.fi.

Metsähallitus pyrkii takaamaan Suomenpeura.fi-sivuston saavutettavuuden sen mukana, mitä Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (finlex.fi) edellyttää.

Saavutettavuuden tila

Suomenpeura.fi-verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Jäljempänä kerrotaan, miltä osin vaatimukset eivät täyty ja mitä poikkeuksia vaatimuksiin sovelletaan.

Suomenpeura.fi-sivustosta vastaa MetsäpeuraLIFE-hanke, joka alkoi vuonna 2016 ja päättyy 2023. Sivusto on julkaistu alun perin edeltävän metsäpeurahankkeen käyttöön vuonna 2013. Sivuston luonne on keskeisin syy sille, miksi sivusto täyttää saavutettavuuskriteerit vain osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraavien sisältöjen osalta Suomenpeura.fi-verkkosivusto ei ole saavutettavuusvaatimusten mukainen. Jokaisen kohdan perässä on ilmoitettu sulkeissa se Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden kriteeri, johon kohta liittyy.

Sisältö, joka ei ole vaatimusten mukainen

 • Kuvien tekstivastineet puuttuvat. (1.1.1)
 • Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla seuraa toisiaan loogisesti. (1.3.1)
 • Linkkien tarkoitus ei aina käy linkistä ilmi: sivustoa, jolle linkki johtaa, ei ole ilmoitettu tai tiedostomuotoa ja -kokoa ei ole kerrottu. (2.4.4)
 • Uutisten esikatselukuvilla ja Life- ja Natura2000-logoilla ei ole tekstivastineita. (1.1.1)
 • Sivustohaun painikkeella ei ole tekstivastinetta, joka ilmoitettaisiin ruudunlukijalle. (1.1.1)
 • Navigaation eri tasot eivät erotu toisistaan ruudunlukijaa käytettäessä. (1.3.1)
 • Kun vain tekstiä suurennetaan 200 %, osa elementeistä ei pysty näyttämään tekstiä kokonaisuudessaan. (1.4.4)
 • Kielivalikon eri kieliä ei lueta kohdekielellä ruudunlukijaa käytettäessä. (3.1.2)

Puutteita korjataan parhaillaan. Kieliversioiden korjaukset voivat valmistua eri tahtiin. Teknisten puutteiden kohdalla arvioidaan niiden merkitystä sivuston käyttämisen kannalta suhteutettuna kustannuksiin. Koska sivuston elinkaari on päättymäisillään, panostetaan saavutettavuuskorjauksissa ensisijaisesti sisällön selkeyteen ja toissijaisesti tekniseen saavutettavuuteen.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • Metsäpeuran levinneisyyskartta sivulla Levinneisyys.
 • Linkkikartta metsäpeuran elämästä (avautuu etusivulta).
 • Kolmansien osapuolten tuottama sisältö, joka on linkitetty sivuille, mutta joka ei ole MetsäpeuraLIFE-hankkeen tuottamaa.
 • Metsäpeurapaimenten ilmoittautumislomake, joka on tehty Webropol-ohjelmalla, joka on kolmannen osapuolen tuote.
 • Materiaalit-sivun tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020 ja sitä on päivitetty 21.10.2020. Seloste perustuu itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Jättämällä saavutettavuuspalautetta voit ilmoittaa, mikäli saavutettavuusvaatimukset eivät joiltain osin täyty tämän selosteen mukaisesti tai pyytää sellaista tietoa tai sisältöä, joka ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Saavutettavuuspalautteen käsittelystä vastaa Metsähallituksen Eräpalvelut. Voit antaa meille saavutettavuuspalautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eraluvat@metsa.fi.

Olethan yhteydessä samaan osoitteeseen myös siinä tapauksessa, että palvelun ei-saavutettava sisältö estää sinua löytämästä tarvitsemaasi tietoa. Tällöin palvelemme sinua vaihtoehtoisella tavalla.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinvaihde 0295 016 000

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000