Metsähallitus

Tietosuojaseloste

Metsähallituksen suomenpeura.fi-sivusto on kaikille avoin sivusto, jossa kerrotaan lajitietoa metsäpeurasta sekä MetsäpeuraLIFE- ja Metsäpeuran perimän turvaaminen 2020–22 -hankkeiden taustasta, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Tietojen kerääminen

Suomenpeura.fi-sivustolla kerätään käyttäjästä tietoa kyselylomakkeella, joka on toteutettu Maptionnaire-alustalla. Vastaaja voi halutessaan jättää yhteystietonsa, jos hän haluaa tietoa esiselvityksen etenemisestä tai osallistua esiselvityksen puitteissa järjestettäviin työpajoihin. Kyselyssä voi antaa seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostisoite, puhelinnumero. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietojen käsittely ja luovutus

Kyselylomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan yhteydenpitoon vastaajan kanssa. Henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle, ja niitä käsitellään vain ETA-alueen sisällä.

Tietojen säilytys

Tiedot säilytetään esiselvityksen loppuraportin valmistumiseen saakka. Tietojen poistamista voi pyytää milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen laura.puikkonen(a)metsa.fi.

Tietojen suojaus

Suomenpeura.fi-sivuston ja Maptionnaire-alustalla luodun kyselyn suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitsevien henkilöille.

Evästeiden käyttö

Suomenpeura.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Julkaisujärjestelmä käyttää istunnon ylläpitoon evästettä. Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Universal Analytics (support.google.com) ja Google Tag Manager -ohjelmistojen evästeitä. Lisäksi etusivun eri osioiden käyttöä (klikkausten ja sivun rullauksen määrä) seurataan CrazyEgg-ohjelmistolla ja sen evästeellä (crazyegg.com). Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen tietosuoja@metsa.fi.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000