Metsähallitus

Uhat

Mikä metsäpeuraa uhkaa ja miksi sillä menee huonosti?

Suomessa ja etenkin Kainuussa 2000-luvun alkupuolelta käynnistynyt metsäpeurakannan taantuma on yhdistetty vahvasti suurpetoihin, ennen kaikkea suteen. Taustalla piilee kuitenkin laajempi vuorovaikutusten verkko.

Yksi merkittävä syy metsäpeuran taantumaan on se, että se on luontaisesti varsin hidas lisääntymään. Kun kuolleisuus kasvaa riittävästi ja koostuu eri tekijöistä, kannan kasvu voi pysähtyä ja kehitys kääntyä taantuvaksi.

Näillä sivuilla tarkastellaan tunnistettuja metsäpeurakantaa uhkaavia tekijöitä.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000