Metsähallitus

Uhat

Mikä metsäpeuraa uhkaa ja miksi sillä menee huonosti?

Suomessa ja etenkin Kainuussa 2000-luvun alkupuolelta käynnistynyt metsäpeurakannan taantuma on yhdistetty vahvasti suurpetoihin, ennen kaikkea suteen. Tottahan se on – näillä lajeilla on yhteys. Taustalla piilee kuitenkin laajempi vuorovaikutusten verkko.

Yksi merkittävä syy metsäpeuran taantumaan on se, että se on luontaisesti varsin hidas lisääntymään. Kun kuolleisuus kasvaa riittävästi ja koostuu eri tekijöistä, kannan kasvu voi pysähtyä ja kehitys kääntyä taantuvaksi.

Näillä sivuilla tarkastellaan tunnistettuja metsäpeurakantaa uhkaavia tekijöitä.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000