Metsähallitus

Salametsästys

Salametsästys on yksi merkittävimmistä syistä, joka rajoittaa metsäpeurakannan elpymistä Karjalan tasavallassa. Kevättalvella isot laumat pysyvät suurten järvien läheisyydessä, jolloin ne usein joutuvat laittoman metsästyksen kohteiksi. Kun metsäpeurat ovat aukealla paikalla järven jäällä, niitä on helppo saada kiinni moottorikelkalla. Moottorikelkkailua ei ole rajoitettu Karjalan tasavallassa. Karjalan alueen laajuuteen nähden valvontaa on vähän. Metsäpeurojen laitonta metsästystä tapahtuu kesälläkin, kun eläimet uivat mantereen ja saarten välillä.

Vuosittain dokumentoidaan 5-6 laitonta kaatoa. Karjalan tasavallan eri puolilla tehdyn kyselyn mukaan paikalliset asukkaat kertovat, että todellinen luku on paljon suurempi. Salametsästäjät ampuvat yleensä yksi tai kaksi metsäpeuraa kerralla, mutta maaliskuussa 2010 Tuoppajärvellä paljastui tapaus, jolloin ryhmä salametsästäjiä ampui kerralla 14 metsäpeuraa.

Havaintojen mukaan metsäpeuroja pyydetään laittomasti myyntiin, kotitarpeiksi ja joskus myös vain ”huvin vuoksi”. Salametsästys keskittyy erityisesti Louhen piiriin, jossa peuroja arvioidaan olevan eniten. Rangaistukset salapyynnistä ovat ankarat, koska kyseessä on Karjalan Punaisen kirjan laji. Metsäpeurakannan heikkoa tilaa ei kuitenkaan välttämättä ole tiedostettu Venäjän Karjalan väestön keskuudessa.

Venäjän Karjalassa salametsästystä valvotaan ensisijaisesti riistanvartijoiden voimin. Paikalliset riistanhoitoyhdistykset ja metsästäjät avustavat valvonnassa. Luonnonsuojelualueilla toimii myös tarkastajia.

Salametsästyksen vaikutukset ulottuvat mahdollisesti Suomeen saakka. Noin kolmasosa Kainuussa talvensa viettävistä peuroista vaeltaa säännöllisesti rajan taakse kesän ajaksi. Vaikka pannoitettujen metsäpeurojen paluuta Suomeen voidaan seurata, ei ole tiedossa, kuinka moni yksilö kaikista Venäjälle vaeltaneista metsäpeuroista jää matkalleen pysyvästi. Pannoitetuista peuroista pääosin kaikki yksilöt ovat kuitenkin palanneet takaisin Suomeen syksyllä.

Myös Suomessa on ajoittain paljastunut yksittäisiä metsäpeurojen salakaatoja.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000