Metsähallitus

Uutiset

Tervetuloa tutustumaan totutustarhoihin 11. kesäkuuta

Metsäpeurojen totutustarhaus Seitsemisessä ja Lauhanvuoren kansallispuistossa lähestyy huipennustaan – loputkin tarhoissa asuvista metsäpeuroista vapautetaan kesän aikana. Metsähallitus Eräpalvelut järjestää avoimen yleisötilaisuuden totutustarhoilla kesäkuun toisena lauantaina. Samalla juhlistamme Life-ohjelman 30-vuotista taivalta. Tervetuloa!

Annetaan peuravaatimille vasontarauha

Kevät on luonnossa syntymän aikaa, ja ensiaskeleitaan ottavat monien muiden lajien poikasten tavoin myös pitkäkoipiset metsäpeuranvasat. Suurin osa villeistä metsäpeuravaatimista vasoo toukokuun jälkimmäisellä puoliskolla.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000