Metsähallitus

Uutiset

Annetaan peuravaatimille vasontarauha

Kevät on luonnossa syntymän aikaa, ja ensiaskeleitaan ottavat monien muiden lajien poikasten tavoin myös pitkäkoipiset metsäpeuranvasat. Suurin osa villeistä metsäpeuravaatimista vasoo toukokuun jälkimmäisellä puoliskolla.

Lisää totutustarhojen metsäpeuroja GPS-seurantaan

Seitsemisen totutustarhassa merkittiin toukokuun alussa kaksi nuorta metsäpeuraa korvaan kiinnitettävillä GPS-lähettimillä. Lauhanvuoressa lähetin asennettiin kolmelle eläimelle. Kaikki nyt merkityt metsäpeurat vapautetaan tulevan kesän aikana.

Villiä perimää metsäpeuran eläintarhakantaan

Seitsemisen ja Lauhanvuoren totutustarhojen villit valtahirvaat siirrettiin helmikuun viimeisellä viikolla Ähtäri Zoohon. Tavoitteena on parantaa metsäpeuran eläintarhakannan perinnöllistä monimuotoisuutta. Näin eläintarhoissa syntyneitä metsäpeuroja voidaan myös tulevaisuudessa käyttää palautusistutusten kantaeläiminä.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000