Metsähallitus

Uutiset

Lisää totutustarhojen metsäpeuroja GPS-seurantaan

Seitsemisen totutustarhassa merkittiin toukokuun alussa kaksi nuorta metsäpeuraa korvaan kiinnitettävillä GPS-lähettimillä. Lauhanvuoressa lähetin asennettiin kolmelle eläimelle. Kaikki nyt merkityt metsäpeurat vapautetaan tulevan kesän aikana.

Villiä perimää metsäpeuran eläintarhakantaan

Seitsemisen ja Lauhanvuoren totutustarhojen villit valtahirvaat siirrettiin helmikuun viimeisellä viikolla Ähtäri Zoohon. Tavoitteena on parantaa metsäpeuran eläintarhakannan perinnöllistä monimuotoisuutta. Näin eläintarhoissa syntyneitä metsäpeuroja voidaan myös tulevaisuudessa käyttää palautusistutusten kantaeläiminä.

Metsähallitus selvitti metsäpeura-aidan rakentamisen edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla

Alkuperäiseen lajistoomme kuuluvan metsäpeuran ja sen lähisukulaisen poron risteytymistä voitaisiin ehkäistä Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavalla peura-aidalla. Peura-aidan rakentaminen asutuksen ja muun ihmistoiminnan leimaamalle alueelle ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätöksen aidan rakentamisesta Metsähallituksen tekemän esiselvityksen pohjalta.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000