Metsähallitus

Uutiset

Ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin Seitsemiseen

Seitsemisen kansallispuistoon vapautettiin viime viikolla seitsemän metsäpeuraa alueella sijaitsevasta totutustarhasta. Lisäksi Lauhanvuoren tarhalta syyskuussa vapautettu metsäpeuratokka sai täydennystä. Tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen.

Tappioita totutustarhoilla

Arki MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhoissa on sujunut hyvin, mutta tappioiltakaan ei ole täysin säästytty. Tänä kesänä syntynyt urosvasa löytyi kuolleena totutustarhasta Seitsemisestä. Lauhanvuoressa puolestaan on kadoksissa totutustarhasta syyskuussa vapautettu nuori hirvas, joka juuttui toviksi paimenlankoihin kolmisen viikkoa sitten.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus, poron luonnonvarainen ”serkku”

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 750 ja Suomenselällä 1450-1500 yksilöä,
Venäjällä Karjalassa enintään 2400. Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä
nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia.

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000