Metsähallitus

Uutiset

Totutustarhojen vanhat hirvaat Ranualle ja Ähtäriin

Maaliskuun puolivälissä MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhoihin saatiin uudet villit siitoshirvaat Kuhmosta. Samalla vanhat hirvaat muuttivat eläintarhoihin, jossa niillä on tärkeä tehtävä tulevien metsäpeurasukupolvien perinnöllisen monimuotoisuuden turvaajana.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000