Metsähallitus

Uutiset

Ensimmäiset metsäpeurat vapautettiin Seitsemiseen

Seitsemisen kansallispuistoon vapautettiin viime viikolla seitsemän metsäpeuraa alueella sijaitsevasta totutustarhasta. Lisäksi Lauhanvuoren tarhalta syyskuussa vapautettu metsäpeuratokka sai täydennystä. Tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen.

Tappioita totutustarhoilla

Arki MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhoissa on sujunut hyvin, mutta tappioiltakaan ei ole täysin säästytty. Tänä kesänä syntynyt urosvasa löytyi kuolleena totutustarhasta Seitsemisestä. Lauhanvuoressa puolestaan on kadoksissa totutustarhasta syyskuussa vapautettu nuori hirvas, joka juuttui toviksi paimenlankoihin kolmisen viikkoa sitten.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000