Metsähallitus

Uutiset

Viisikko Seitsemiseen

Seitsemisen totutustarhaan tuotiin keskiviikkona viisi nuorta metsäpeuraa. Totutustarhassa on nyt yhteensä 16 asukasta. Lisäksi tarhan ulkopuolella on seitsemän viime marraskuussa vapautettua metsäpeuraa.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000