Seitsemisen totutustarhassa merkittiin toukokuun alussa kaksi nuorta metsäpeuraa korvaan kiinnitettävillä GPS-lähettimillä. Lauhanvuoressa lähetin asennettiin kolmelle eläimelle. Kaikki nyt merkityt metsäpeurat vapautetaan tulevan kesän aikana.

Lähettimet asennettiin vuosi sitten keväällä syntyneille metsäpeuroille nukutuksessa. Toiseen korvaan peurat saivat kirkkaanvärisen korvamerkin, jotka mahdollistavat eläinten yksilöllisen tunnistamisen.

”Korvaan kiinnitettäviä GPS-lähettimiä on nyt yhteensä 16 peuralla, joista suurin osa on vielä totutustarhoissa”, listaa MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta. ”Järeämpiä satelliittipantoja on neljällä totutustarhoista jo vapautetulla aikuisella vaatimella, joten seurannassa olevien eläinten yhteismäärä Seitsemisessä ja Lauhanvuoressa kiipeää kahteenkymmeneen”, Mykrä-Pohja jatkaa.

GPS-seuranta tuottaa tietoa totutustarhoista vapautettujen eläinten liikkeistä. Lisäksi merkityt yksilöt auttavat löytämään syksyiset kiimatokat ja talvehtivat metsäpeuralaumat, joten laitteista on hyötyä myös merkitsemättömien metsäpeurojen seurannassa.

Seitsemisen ja Lauhanvuoren palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Metsäpeurojen totutustarhaus on jo loppusuoralla. Tarhoissa nyt asuvat metsäpeurat sekä lähiviikkojen aikana syntyvät vasat on tarkoitus vapauttaa kansallispuistoihin tulevan kesän aikana.

Metsäpeura makaa maassa pyyhe silmillä ja kaksi ihmistä käsittelee tavaroita sen takana.

Kuva: Nuori metsäpeura nukutettuna lähettimen asennusta varten. Valokuva: Ulla Tuomainen