Metsähallitus ryhtyy suunnittelemaan metsäpeura-aitaa Pohjois-Pohjanmaalle. Aita erottaisi metsäpeurat ja porot toisistaan, mikä turvaisi metsäpeuran olemassaoloa. Vastaavanlainen aita on jo olemassa Kuhmon ja Suomussalmen rajalla.

Suunnittelua edeltävän esiselvitysvaiheen loppuraportti on julkaistu. Selvityksessä kartoitettiin mahdollisia linjausalueita aidalle. Nyt on tarkoitus selvittää, mihin metsäpeura-aita olisi konkreettisesti rakennettavissa. Aidasta tulisi linjauksesta riippuen 60–90 kilometriä pitkä. Se sijoittuisi poronhoitoalueen etelärajan tuntumaan Puolangan ja Oulun Ylikiimingin välille.Toteutuessaan metsäpeura-aita olisi miljoonaluokan investointi.

"Avaamme tehtävään liittyvän rekrytoinnin nyt kesällä, ja osallistava suunnitteluprosessi voi alkaa syksyllä", erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen Metsähallituksesta sanoo.

Rekrytointi ja syksyllä alkava suunnittelu eivät vielä tarkoita sitä, että aita todella rakennetaan. Tarkoitus on selvittää, mihin kohtaan aita olisi rakennettavissa. Lopullisen päätöksen rakentamisesta tekee maa- ja metsätalousministeriö tarkempien suunnitelmien ja kustannusarvion valmistuttua.

"Suunnittelualueen maisemarakenne on rikkonainen, joten yhtenäisen aitalinjauksen löytyminen voi olla hankalaa", Rautiainen kertoo. Mitä enemmän aidassa on portteja, veräjiä ja muita aukkopaikkoja, sitä heikompi on aidan teho.

Suomi on Euroopan unionin alueella ainoa maa, jossa metsäpeuroja (Rangifer tarandus fennicus) esiintyy. Metsäpeuroja oli kevättalvella 2022 Suomessa noin 2 800 yksilöä. Kanta koostuu pääosin Kainuun ja Suomenselän osakannoista. Lisäksi Venäjän Karjalassa elää arviolta parisen tuhatta metsäpeuraa. Viime vuosina metsäpeuroja on myös palautusistutettu Pirkanmaalle Seitsemiseen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajoille Lauhanvuoreen MetsäpeuraLIFE-hankkeessa. 

Uuden metsäpeura-aidan suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, kun Suomenselän osakanta on alkanut levitä Oulujärven länsipuolelta kohti poronhoitoaluetta. Metsäpeura ja poro voivat risteytyä ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.