Kainuun ja Venäjän Karjalan metsäpeurat (Rangifer tarandus fennicus) ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Suomen metsäpeurakannan kokoa ja liikkumistraditiota on tutkittu kattavasti, mutta vastaavaa tietoa ei ole saatavissa Venäjän metsäpeuroista.

Suomen ja Venäjän yhteishankkeen esittely RKTL:n sivuilla.