Metsäpeuran eli suomenpeuran elämään voi nyt tutustua 10-minuuttisen videon avulla. Video on lyhyt oppimäärä peuran vuodenkiertoon, elinkiertoon ja tulevaisuudennäkymiin.

Metsäpeuravideon on kuvannut ja editoinut Kari Kemppainen / Boreal Picture. Videon on tilannut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vetämä suomalais-venäläinen ENPI-hanke, joka on kokonaiselta nimeltään: Establishing the cross-border cooperation to safeguard the declining wild forest reindeer population.

Tiesitkö tämän peurasta? Katso video!

Katso suomenpeuravideo!

The Wild Forest Reindeer -video

Лесной северный олень - Смотри видеофильм!