Kainuussa poronhoitoalueen etelärajaa seurailee 90 kilometrin mittainen peura-aita. Aitaa ei ole rakennettu maastoon ihmisten kiusaksi, vaan sillä on tärkeä tehtävä: pitää metsäpeurat ja porot erillään. Kaksijalkaisille kulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle on tehty kymmenittäin portteja ja veräjiä. Niiden kiinnipysyminen on edellytys aidan toimivuudelle.

Metsäpeura ja tunturipeurasta kesytetty poro ovat lähisukulaisia, ja ne risteytyvät keskenään. Risteytyminen ei ole toivottavaa, joten Kuhmon ja Suomussalmen kuntien rajalle rakennettiin 1990-luvulla peura-aita pitämään alalajit erillään. Nykyisellään vastuu aidan kunnossapidosta ja metsäpeuran perimästä huolehtimisesta on Metsähallituksen harteilla.

Peura-aidan kunto tarkistetaan vuosittain, ja löydetyt ongelmakohdat korjataan. Aitaa rikkovat esimerkiksi myrskyn kaatamat puut ja rakenteisiin kertyvä lumikuorma sekä satunnaisesti hirvet ja karhut. Suurimmaksi ongelmaksi ovat kuitenkin nousseet auki jätetyt portit ja veräjät. Portit jäävät auki niin metsästäjiltä ja retkeilijöiltä kuin esimerkiksi metsäkoneiden ja puukuormia noutavien autojen kuljettajiltakin. Portit pitäisi muistaa sulkea myös silloin, kun aidan toiselle puolelle on suunnitteilla vain lyhyt visiitti.

”Suurimmaksi osaksi porttiongelmat taitavat selittyä ihmisten tietämättömyydellä, mutta joskus kyse on myös välinpitämättömyydestä tai silkasta kiusanteosta”, summaa metsäpeuraan liittyvistä kenttätöistä Metsähallituksessa vastaava Pekka Kilpeläinen. ”Sekä metsäpeurat että porot hyödyntävät avoimet ovet hanakasti. Porttien kiinnipysyminen on erityisesti metsäpeuran, mutta myös porotalouden etu”, Kilpeläinen jatkaa.

Peura-aidan väärälle puolelle päätyneet eläimet yritetään mahdollisuuksien mukaan houkutella takaisin sallitulle alueelle. Jos se ei ole mahdollista, ne ammutaan. Lopputuloksesta riippumatta aidan väärälle puolelle eksyneistä eläimistä aiheutuu paljon työtä sekä Metsähallitukselle että porotalouden toimijoille.

Metsähallitus pyytää sulkemaan auki jääneet portit ja veräjät sekä ilmoittamaan rikkoutuneista porteista ja muista peura-aitaan liittyvistä ongelmakohdista Pekka Kilpeläiselle, puh. 040 7285 150. Peura-aita on tärkeä osa Kainuun metsäpeurakannan suojelutyötä.

Talvivaatteisiin pukeutunut henkilö seisoo lumen päällä huonosti suljetun riukuveräjän vieressä
Ei näin! Riukuveräjä pitäisi malttaa sulkea kunnolla. Muutama vuosi sitten samaisesta portista pujahti parinkymmenen metsäpeuran tokka, vaikka vain yksi riuku oli jäänyt laittamatta paikoilleen. Kuvaaja Pekka Kilpeläinen, Metsähallitus.