Lauhanvuoren kansallispuiston metsäpeuratokka kasvoi viime viikolla kolmella yksilöllä. Totutustarhasta on joulukuun puoliväliin mennessä vapautettu kaikkiaan kymmenen metsäpeuraa.

Vapauteen päästettiin kaksi totutustarhassa keväällä 2018 syntynyttä hirvasta sekä eläintarhassa syntynyt vasaton vaadin, joka on asustellut Lauhanvuoren tarhassa jo parin vuoden ajan. Ensimmäisen kerran metsäpeuroja vapautettiin totutustarhasta syyskuussa, jolloin ulos päästettiin neljä nuorta hirvasta. Joulukuun alussa ne saivat seuraa vaatimesta ja sen vasasta sekä nuoresta hirvaasta. Tarkoitus on vapauttaa totutustarhasta talven aikana vielä vaadin vasoineen.

Suurin osa vapautetuista metsäpeuroista on merkitty kirkkaanvärisillä korvamerkeillä, joiden väriyhdistelmät mahdollistavat eläinten yksilöllisen tunnistamisen jatkossakin. Sekä vapautusta odottavalle että vapautetuille vaatimille on asennettu keltainen satelliittipanta. Kolmella hirvaalla puolestaan on pieni GPS-lähetin liimattuna selkäkarvoihin. Lähettimet putoavat viimeistään seuraavan karvanvaihdon yhteydessä.

Lähettimillä saadaan tietoa eläinten liikkumisesta vapautuksen jälkeen sekä niiden selviytymisestä. Vapautetut metsäpeurat ovat liikkuneet pääasiassa totutustarhan tuntumassa.

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut. Totutustarhaus jatkuu vuoteen 2022 saakka. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua sekä Lauhanvuoren että Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa elää muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus
p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

Valokuva: Metsäpeurat nukutettiin lähetinten asentamista varten. (Kuva: Milla Niemi, Metsähallitus)