Suomenselän metsäpeurat ovat viime vuosina laajentaneet elinaluettaan. Havaintoja tehdään jo Oulujärven länsi- ja pohjoispuolella. Metsäpeurojen liikkuminen poronhoitoalueen tuntumassa kasvattaa riskiä näiden kahden lähisukulaisen risteytymiselle.

Tilanteen kartoittamiseksi Metsähallitus kerää metsäpeurahavaintoja erityisesti Oulujoen ja Kiiminkijoen väliseltä alueelta (mm. Muhos, Vaala, Utajärvi ja Puolanka). Myös kaikki vakiintuneiden Suomenselän ja Kainuun metsäpeura-alueiden ulkopuolella tehdyt havainnot ovat erittäin tervetulleita.  Porohavainnoista kiinnostavia ovat poronhoitoalueen eteläpuolella nähdyt eläimet.

Metsäpeuran ja poron erottaminen toisistaan on maasto-olosuhteissa hankalaa. Poronhoitoalueen etelärajalla paras tunnistusapu löytyy eläimen kaulasta; suurin osa poronhoitoalueen eteläosissa laiduntavista poroista kantaa kaulassaan kirkkaanväristä muovipantaa tai mustaa paikannuspantaa. Muutamat alueella liikkuvat pannoitetut metsäpeurat sen sijaan on varustettu leveillä keltaisilla GPS-pannoilla, jotka on merkitty mustalla numerotunnisteella.

Voit ilmoittaa havaintosi sähköpostilla: milla.niemi(a)metsa.fi. Havaintojen kerääminen on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017-2019. Kooste havainnoista toimitetaan myös alueen paliskuntien käyttöön. Kiinnostavia tietoja ovat esimerkiksi havaittujen eläinten sukupuoli sekä niiden yksilömäärä. Havaintopaikan voi ilmoittaa joko koordinaattien tai paikannimien avulla.

Lisätietoja:
Poronhoitoalueen raja (Paliskuntain yhdistys)